نرم افزار ادوبی کانکت نسخه IOS

برای باز کردن منبع روی https://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile/id430437503?mt=8 کلیک کنید.